Welkom bij Stichting Inti Huasi

 

 

Na de aardbevingen in Ecuador

Na de recentelijke aardbevingen in Ecuador, een van de zwaarsten ooit, is er nog veel nodig om de mensen daar te helpen. Voedsel, water en medicijnen zijn de eerste levensbehoeften.

Zoals de ouderen en gehandicapten in Puerto Lopéz die we met onze organisatie Stichting Inti Huasi al jaren dagelijks van een goede maaltijd voorzien, maar nu hebben ook de gezinnen die dakloos of hun werk kwijt zijn wat ondersteuning nodig.

In de eetzaal van de kerk waar ouderen en gehandicapten kunnen komen eten wordt nu dagelijks in meer groepen gekookt zodat meer mensen van deze basis hulp gebruik kunnen maken.

Daarnaast is het probleem, als je al geen geld genoeg hebt om eten te kopen, dan is er ook geen geld om bv. een zak cement te kopen om je huis te repareren.

Ecuador is een prachtig land onder de evenaar waar het veelal lekker warm is maar ook erg vochtig omdat er iedere dag wel een flinke plensbui regen valt. Nou dan moeten daken toch echt dicht zijn.

Padre Jesús van de kerk helpt met de vrijwilligers de getroffen gezinnen, maar er is te weinig geld om voedsel en materialen aan te schaffen. Met onze Stichting Inti Huasi ondersteunen we deze vrijwilligers initiatieven met financiële bijdragen zodat zij de mensen beter kunnen helpen.

Daarom doen we een beroep op Uw goedgeefsheid om deze mensen, die meestal echt niet bij de pakken neerzitten, te kunnen helpen. Iedere bijdrage groot of klein is welkom. En al het geld gaat rechtstreeks naar onze projecten in Ecuador.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage 

Namens Inti Huasi Ned.

Angelike Rohde, voorz.

Tel: 026 3811721

IBAN: NL93ABNA055.35.50.144

 

 

Stichting Inti Huasi  

Ecuador is een prachtig land en als je als toerist rondreist zie je de mooiste plekjes. Maar als je even verder kijkt zie je het grote verschil tussen arm en rijk. Grote groepen mensen worden vaak door hun etnische minderheid achtergesteld en als tweederangs burgers behandeld.

Maar ook hebben in Ecuador ouderen en mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap het zwaar. Ze krijgen geen uitkering en verblijven vaak bij familie in heel arme omstandigheden of als ze geen familie hebben, worden ze dikwijls aan hun lot overgelaten. Het gaat om  mensen die geen kracht meer hebben om zelf hun kost te verdienen, die bijvoorbeeld blind, verlamd, chronisch ziek of zwak begaafd zijn. De Stichting Inti Huasi trekt zich het lot van deze meest kwetsbare mensen aan.

Doel

De Stichting Inti Huasi stelt zich ten doel; het bevorderen van de welzijns- en gezondheidszorg ten behoeve van hulpbehoevenden, met name kinderen, ouderen en gehandicapten in Ecuador en andere landen in Latijns-America.

De naam komt uit de oude Quechuataal van de Andes. Inti betekent zon of God, wat licht en liefde symboliseert. Huasi betekent huis wat voor geborgenheid staat. We willen helpen met alles wat het welzijn en de gezondheid van deze mensen kan bevorderen, en deze initiatieven financieel ondersteunen.

Samen werken

Gelukkig zijn er in Ecuador vrijwilligers die zich het lot van de allerarmsten aantrekken. In Puerto Lopéz koken zij bijvoorbeeld in de plaatselijke eetzaal van de kerk, gesteund door giften van anderen, een paar maal per week een maaltijd per dag. Maar ondanks alle goede bedoelingen is er soms geen gas  of water om te koken omdat er geen geld voor is. Ook met alleen de giften van de plaatselijke bevolking, die zelf ook arm is en moeite heeft de eigen gezinnen te onderhouden, kunnen ze vaak die dagelijkse maaltijden niet realiseren. Daarom willen we zorgen dat de mensen om wie het gaat, toch minimaal een goede voedzame maaltijd per dag krijgen en liefst twee...!

Maar er moet indien nodig ook voor onderdak worden gezorgd! In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld de bouw van een huisje voor de blinde Senora Paulina en haar gehandicapte zoon, dat door vrijwilligers werd gebouwd, financieel kunnen ondersteunen.

De stichting Inti Huasi wil die projecten voor de hulp aan ouderen, gehandicapten en kinderen, waarvoor men een plan van aanpak heeft, een duwtje in de rug geven door die projecten mede te financieren.

Uw giften zijn daarom heel hard nodig en worden goed besteed, alle giften komen rechtstreeks ten goede aan de projecten!